Obrazac 3 - Emisije u vode

COM_FABRIK_ORDERNaziv korisnika Godina COM_FABRIK_ORDERŠifra ispusta COM_FABRIK_ORDERNaziv ispusta
Toggle "BENNI PLUS" D.O.O. ( 2 )
BENNI PLUS D.O.O. 2010 1 "BENNI PLUS" D.O.O.
BENNI PLUS D.O.O. 2010 1 "BENNI PLUS" D.O.O.
Toggle kod glavne kapije - ulaza ( 1 )
COPEX 2010 N-1 kod glavne kapije - ulaza
Toggle ( 2 )
EI Metal 2010
JANIKOMERC D.O.O Niš 2010
Toggle 1 ( 1 )
DIN Philip Morris 2010 1 1
Toggle 2 ( 1 )
DIN Philip Morris 2010 1 2
Toggle 3 ( 1 )
DIN Philip Morris 2010 1 3
Toggle 4 ( 1 )
DIN Philip Morris 2010 1 4
Toggle 5 ( 1 )
DIN Philip Morris 2010 1 5