Obrazac 2 - Emisije u vazduh

COM_FABRIK_ORDERNaziv korisnika Godina COM_FABRIK_ORDERŠifra izvora COM_FABRIK_ORDERNaziv izvora
Toggle Indukciona pec ( 1 )
COPEX 2010 1 Indukciona pec
Toggle Pogon za topljenje olova - Livnica na Mramorskom brdu ( 1 )
JANIKOMERC D.O.O Niš 2010 1 Pogon za topljenje olova - Livnica na Mramorskom brdu
Toggle Indukciona pec za topljenje bakra ( 1 )
JUGO-IMPEX 2010 1 Indukciona pec za topljenje bakra
Toggle Emiter 1 (ventilacioni izvod triblendera 610.00) ( 1 )
DIN Philip Morris 2010 1 Emiter 1 (ventilacioni izvod triblendera 610.00)
Toggle Emiter 2 (ventilacioni izvod susaca 150.205) ( 1 )
DIN Philip Morris 2010 1 Emiter 2 (ventilacioni izvod susaca 150.205)
Toggle Emiter 3 (ventilacioni izvod susaca 150.205) ( 1 )
DIN Philip Morris 2010 1 Emiter 3 (ventilacioni izvod susaca 150.205)
Toggle Emiter 4 (ventilacioni izvod suša?a 150.205) ( 1 )
DIN Philip Morris 2010 1 Emiter 4 (ventilacioni izvod suša?a 150.205)
Toggle Emiter 5 (ventilacioni izvod tornja za pranje gasa 200.805) ( 1 )
DIN Philip Morris 2010 1 Emiter 5 (ventilacioni izvod tornja za pranje gasa 200.805)
Toggle Emiter 6 (ventilacioni izvor hranjenja i otprasivanja) ( 1 )
DIN Philip Morris 2010 1 Emiter 6 (ventilacioni izvor hranjenja i otprasivanja)
Toggle E7 (ventilacioni izvod skart masine) ( 1 )
DIN Philip Morris 2010 1 E7 (ventilacioni izvod skart masine)