Obrazac 1.2 - Podaci o postrojenju

COM_FABRIK_ORDERNaziv korisnika Godina za koju se unose podaci COM_FABRIK_ORDERNaziv postrojenja
OS Stefan Nemanja 2020 toplovodni kotao na trečno gorivo
ToplanaMFN 2020 Radni kotao na prirodni gas