Obrazac 1.1 - Opšti podaci o izvoru zagađivanja

COM_FABRIK_ORDERPun naziv preduzeća
Toggle EI Holding Korporacija Niš d.o.o. za izradu mehanike EI "Čegar" u restruktuiranju ( 1 )
EI Holding Korporacija Niš d.o.o. za izradu mehanike EI "Čegar" u restruktuiranju
Toggle EI AUTOSERVIS a.d ( 1 )
EI AUTOSERVIS a.d
Toggle AKCIONARSKO DRUŠTVO KOPEX MIN-LIV ( 1 )
AKCIONARSKO DRUŠTVO KOPEX MIN-LIV
Toggle Blok Signal doo Niš, Društvo za proizvodnju komunalne i železničke opreme i konsalting ( 1 )
Blok Signal doo Niš, Društvo za proizvodnju komunalne i železničke opreme i konsalting
Toggle Preduzeće za proizvodnju osvežavajućih bezalkoholnih napitaka, voćnih nektara i sirupa za spravljanje osvežavajućih bezalkoholnih napitaka "BENNI PLUS" D.O.O. ( 1 )
Preduzeće za proizvodnju osvežavajućih bezalkoholnih napitaka, voćnih nektara i sirupa za spravljanje osvežavajućih bezalkoholnih napitaka "BENNI PLUS" D.O.O.
Toggle "BALKOMEX" D.O.O NIŠ ( 1 )
"BALKOMEX" D.O.O NIŠ
Toggle EI Holding d.o.o. za proizvodnju metalnih proizvoda i galvaizaciju '' METAL'' u restrukturiranju ( 1 )
EI Holding d.o.o. za proizvodnju metalnih proizvoda i galvaizaciju '' METAL'' u restrukturiranju
Toggle "FERO-METAL" D.O.O Gabrovac ( 1 )
"FERO-METAL" D.O.O Gabrovac
Toggle "METALOSIROVINA" D.O.O ( 1 )
"METALOSIROVINA" D.O.O
Toggle "MIV" D.O.O Nis ( 1 )
"MIV" D.O.O Nis