Obrazac 5 - Upravljanje otpadom

COM_FABRIK_ORDERNaziv korisnika Godina COM_FABRIK_ORDERVrsta otpada COM_FABRIK_ORDERNaziv otpada
DIN Philip Morris 2010 Industrijski otpad Adsorberi, filterski materijali (ukljucujuci filtere za ulje koji nisu drugacije specificirani), krpe za brisanje, zastitna odeca, koji su kontaminirani opasnim supstancama - Otpadne zauljene krpe i filteri
DIN Philip Morris 2010 Industrijski otpad Organski otpadi drugacije od onih navedenih u 160305-Otpadne sirovine bez opasnih komponenti sa isteklim rokom upotrebe i neodgovarajuceg kvaliteta
DIN Philip Morris 2010 Industrijski otpad Organski otpadi koji sadrze opasne supstance - Otpadne sirovine sa opasnim komponentama
DIN Philip Morris 2010 Komercijalni otpad Fluorescentne cevi i drugi otpad koji sadrzi zivu - Otpadne sijalice
DIN Philip Morris 2010 Industrijski otpad Metali - Otpaci i ostaci gvozdja i celika
DIN Philip Morris 2010 Industrijski otpad Otpadne gume - Otpaci i ostaci od gume
DIN Philip Morris 2010 Industrijski otpad Drvena ambalaza - Otpaci i ostaci od drveta
DIN Philip Morris 2010 Industrijski otpad Plastika - Cvrsti otpad od plastike
DIN Philip Morris 2010 Komercijalni otpad Metali - Mesani otpad - nosaci zvuka, slike i podataka
DIN Philip Morris 2010 Komercijalni otpad Odbacena elektricna i elektronska oprema drugacija od one navedene u 200121, 200123 i 200135 -Elektronski i elektricni otpad sa neopasnim komponentama