Obrazac 3 - Emisije u vode

NAPOMENA: Za svaki izvor emisija zagađujućih materija u vode popunjava se poseban obrazac 3.

Opšti podaci

 • id
 • date time
  2013-04-05 08:57:00
 • Korisnik ID
 • DIN Philip Morris

Podaci o ispustu

 • 1
 • 2
 • Vrsta otpadne vode koja se ispušta
  • Sanitarne
  • Tehnološke
  • Atmosferske
 • 0.00000
 • 0.00000
 • Režim rada ispusta
  Kontinualan
 • 0
 • 365
 • 25117

Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda

 • Da li postoji postrojenje za prečišćavanje
  otpadnih voda?
  Ne

Uređaji u postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV)

 • Rešetka
  • Ne
 • Sito, mehanički filter
  • Ne
 • Peskolov
  • Ne
 • Aerisani peskolov
  • Ne
 • Taložnik uzdužni
  • Ne
 • Taložnik laminarni
  • Ne
 • Taložnik radijalni
  • Ne
 • Separator masti i ulja
  • Ne
 • Flotator
  • Ne
 • Peščani filter
  • Ne
 • Uređaj za neutralizaciju
  • Ne
 • Uređaj za detoksikaciju
  • Ne
 • Jonska izmena
  • Ne
 • Hlorisanje
  • Ne
 • Ozonizacija
  • Ne
 • Laguna
  • Ne
 • Aeracioni bazen
  • Ne
 • Bio-filter
  • Ne
 • Bio-disk
  • Ne
 • Nitrifikacija
  • Ne
 • Denitrifikacija
  • Ne
 • Fermentacija mulja
  • Ne
 • Prirodna izmena toplote-bazeni, lagune
  • Ne
 • Rashladni toranj - prirodna cirkulacija vazduha
  • Ne
 • Rashladni toranj - prisilna cirkulacija vazduha
  • Ne
 • Zatvoreni rashladni uređaji
  • Ne

Podaci o bilansu emisija zagađujućih materija

Analiza otpadne vode
Ukoliko postoji emisija više različitih zagađujućih materija, nakon popunjavanje podobrasca za jednu, klikom na ikonicu "plus" u desnom delu ekrana dodajte formu za sledeću zagađujuću materiju. Klik na ikonicu "minus" će ukloniti odgovarajuću grupu podataka.

PREUZMI: Prilog 4 - Zagađujuće materije koje se ispuštaju u vode (pdf, 134KB)

 • id
 • parent_id
  • Hloridi (kao ukupni Cl)
 •  
 • 58
 • 1445.0
 • 0.0
 • Način određivanja
  Merenjem
 • id
 • parent_id
  • Fenoli (kao ukupni C)
 • 108-95-2
 • 0
 • 0.0
 • 0.0
 • Način određivanja
  Merenjem
 • id
 • parent_id
  • Hrom i jedinjenja hroma (kao Cr)
 •  
 • 0
 • 0.0
 • 0.0
 • Način određivanja
  Merenjem
 • id
 • parent_id
  • Bakar i jedinjenja bakra (kao Cu)
 •  
 • 0
 • 0.0
 • 0.0
 • Način određivanja
  Merenjem
 • id
 • parent_id
  • Nikl i jedinjenja nikla (kao Ni)
 •  
 • 0
 • 0.0
 • 0.0
 • Način određivanja
  Merenjem
 • id
 • parent_id
  • Kadmijum i jedinjenja kadmijuma (kao Cd)
 •  
 • 0
 • 0.0
 • 0.0
 • Način određivanja
  Merenjem
 • id
 • parent_id
  • Cink i jedinjenja cinka (kao Zn)
 •  
 • 0
 • 0.0
 • 0.0
 • Način određivanja
  Merenjem
 • id
 • parent_id
  • Olovo i jedinjenja olova (kao Pb)
 •  
 • 0
 • 0.0
 • 0.0
 • Način određivanja
  Merenjem

Recipijent otpadnih voda

Podaci o recipijentu
Ukoliko postoji emisija više različitih zagađujućih materija, nakon popunjavanje podobrasca za jednu, klikom na ikonicu "plus" u desnom delu ekrana dodajte formu za sledeću zagađujuću materiju. Klik na ikonicu "minus" će ukloniti odgovarajuću grupu podataka.

 • id
  • - - -
 • parent_id
 • Način određivanja

Vodovodni sistemi - opšti podaci

Popunjavaju samo Javno komunalna preduzeća

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Glavni industrijski potrošači vode

Popunjavaju samo javno komunalna preduzeća
Ukoliko postoji više različitih potrošača, nakon popunjavanje podobrasca za jednog, klikom na ikonicu "plus" u desnom delu ekrana dodajte formu za sledećeg potrošača. Klik na ikonicu "minus" će ukloniti odgovarajuću grupu podataka.

id parent_id
 • - - -
0

Kanalizacioni sistemi

Popunjavaju samo javno komunalna preduzeća

 • 0
 • Da li se vrše merenja količina otpadnih voda na kanalizacionom sistemu?
 • 0
 • 0

Napomene

 • Vrednosti parametara kvaliteta otpadnih voda su dobijeni kao srednja vrednost merenja sprovedenih u toku 2010. godine a izvrseni od strane Instituta za kvalitet radne i zivotne sredine „1. maj” (51-665/2 od 19.05.2010; 51-655/5 od 22.07.2010; 51-655/12 od 10.12.2010 i 51-655/14 od 27.12.2010).Na osnovu ocene kvaliteta otpadnih voda donet je zakljucak da kvalitet otpadnih voda zadovoljava odredbe „Odluke o sanitarno - tehnickim uslovima za ispustanje otpadnih voda u javnu kanalizaciju Nisa”.