Obrazac 3 - Emisije u vode

NAPOMENA: Za svaki izvor emisija zagađujućih materija u vode popunjava se poseban obrazac 3.

Opšti podaci

 • id
 • date time
  2013-03-13 08:50:00
 • Korisnik ID
 • EI Metal

Podaci o ispustu

 • Vrsta otpadne vode koja se ispušta
 • 0.00000
 • 0.00000
 • Režim rada ispusta
 • 0
 • 0
 • 0

Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda

 • Da li postoji postrojenje za prečišćavanje
  otpadnih voda?
  Ne

Uređaji u postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV)

 • Rešetka
  • Ne
 • Sito, mehanički filter
  • Ne
 • Peskolov
  • Ne
 • Aerisani peskolov
  • Ne
 • Taložnik uzdužni
  • Ne
 • Taložnik laminarni
  • Ne
 • Taložnik radijalni
  • Ne
 • Separator masti i ulja
  • Ne
 • Flotator
  • Ne
 • Peščani filter
  • Ne
 • Uređaj za neutralizaciju
  • Ne
 • Uređaj za detoksikaciju
  • Ne
 • Jonska izmena
  • Ne
 • Hlorisanje
  • Ne
 • Ozonizacija
  • Ne
 • Laguna
  • Ne
 • Aeracioni bazen
  • Ne
 • Bio-filter
  • Ne
 • Bio-disk
  • Ne
 • Nitrifikacija
  • Ne
 • Denitrifikacija
  • Ne
 • Fermentacija mulja
  • Ne
 • Prirodna izmena toplote-bazeni, lagune
  • Ne
 • Rashladni toranj - prirodna cirkulacija vazduha
  • Ne
 • Rashladni toranj - prisilna cirkulacija vazduha
  • Ne
 • Zatvoreni rashladni uređaji
  • Ne

Podaci o bilansu emisija zagađujućih materija

Analiza otpadne vode
Ukoliko postoji emisija više različitih zagađujućih materija, nakon popunjavanje podobrasca za jednu, klikom na ikonicu "plus" u desnom delu ekrana dodajte formu za sledeću zagađujuću materiju. Klik na ikonicu "minus" će ukloniti odgovarajuću grupu podataka.

PREUZMI: Prilog 4 - Zagađujuće materije koje se ispuštaju u vode (pdf, 134KB)

 • id
 • parent_id
  • - - -
 • 0
 • 0.0
 • 0.0
 • Način određivanja

Recipijent otpadnih voda

Podaci o recipijentu
Ukoliko postoji emisija više različitih zagađujućih materija, nakon popunjavanje podobrasca za jednu, klikom na ikonicu "plus" u desnom delu ekrana dodajte formu za sledeću zagađujuću materiju. Klik na ikonicu "minus" će ukloniti odgovarajuću grupu podataka.

 • id
  • - - -
 • parent_id
 • Način određivanja

Vodovodni sistemi - opšti podaci

Popunjavaju samo Javno komunalna preduzeća

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Glavni industrijski potrošači vode

Popunjavaju samo javno komunalna preduzeća
Ukoliko postoji više različitih potrošača, nakon popunjavanje podobrasca za jednog, klikom na ikonicu "plus" u desnom delu ekrana dodajte formu za sledećeg potrošača. Klik na ikonicu "minus" će ukloniti odgovarajuću grupu podataka.

id parent_id
 • - - -
0

Kanalizacioni sistemi

Popunjavaju samo javno komunalna preduzeća

 • 0
 • Da li se vrše merenja količina otpadnih voda na kanalizacionom sistemu?
 • 0
 • 0

Napomene

 • Preduzece EI DOO '' Metal '' u stalnom radnom odnosu ima 3 upošljena radnika. Preduzece se nalazi u postupku privatizacije. Zbog smanjenja obima proizvodnje unutar Elektronske industrije i zbog svetske ekonomske krize, proizvodnja u pogonu galvanizacije je drasticno smanjena. U cilju stvaranja recirkulacije otpadnih voda, preduzece EI DOO '' Metal '' izradilo je nove kade za pripremu (ispiranje) i niklovanje. Dimenzije kada su : 230 x 115 x 110 cm, 145 x 75 x 40 cm, 245 x 100 x 120 cm i 60 x 60 x 80 cm. Preduzece EI DOO '' Metal '' je zakljucilo ugovor br.30-51-235/2 od 17.01.2008.godine u Nišu sa Institutom '' 1.maj'' AD Niš, koji su ovlašceni za obavljanje pored ostalog i za ispitivanje pored ostalog i za ispitivanje kvaliteta otpadnih voda. Dat je strucni nalaz-kopija instituta '' 1.maj'' AD Niš o kvalitetu otpadnih voda br. 30-51-235/2 od 09.04.2008.godine sa zakljuckom da kvalitet otpadnih voda zadovoljava u pogledu sadržaja parametara zagadjenja, te da se može ispuštati u gradsku kanalizaciju. Nakon ovog perioda drasticno je smanjen broj radnika ( tri ) i proizvodnja skoro obustavljana.

  Prilog: - Zapisnik Ministarstva za zaštitu životne sredine od 04.02.2008.godine
  - Zapisnik Ministarstva za zaštitu životne sredine od 14.04.2008.godine

  Preduzece EI '' Elmag '' d.o.o. na lokaciji EI Holding Co. je zaduženo za snabdevanje svih privrednih subjekata pija?om i tehnološkom vodom. Gore navedeno preduzece vrši merenje kvaliteta vode , održavanje magistralnh vodova, hidranata i vodova unutar preduzeca EI DOO '' Metal ''.
  Preduzece EI '' Elmag '' d.o.o. je, takodje zaduženo i da u okviru kompleksa Elektronske industrije vrši održavanje kanalizacionog sistema van i unutar preduzeca EI DOO '' Metal ''.