Obrazac 2 - Emisije u vazduh

NAPOMENA: Za svaki izvor emisija zagađujućih materija u vazduh popunjava se poseban obrazac 2.

Opšti podaci

 • id
 • date time
  2013-03-29 13:00:00
 • Korisnik ID
 • DIN Philip Morris

Podaci o izvoru

 • 1
 • E7 (ventilacioni izvod skart masine)
 • Vrsta izvora
  Industrijski
 • 0.00000
 • 205
 • 0.00
 • 5.00
 • 0.20
 • 26.60
 • 19.50
 • 2024.20
 • Režim rada izvora
  Diskontinualan

Podaci o radu

 • 226
 • 8.0
 • 1808
 • 100.00
 • 100.00
 • 100.00
 • 100.00

Podaci o korišćenom gorivu

samo za energetske izvore

Ukoliko ste koristili više goriva, nakon popunjavanje podobrasca za jednu grupu, klikom na ikonicu "plus" u desnom delu ekrana dodajte formu za sledeće gorivo. Klik na ikonicu "minus" će ukloniti odgovarajuću grupu.

 • id
 • parent_id
 • 0

Podaci o bilansu i načinu određivanja emisija zagađujućih materija

Godišnji bilans emisija zagađujućih materija
Ukoliko postoji emisija više različitih zagađujućih materija, nakon popunjavanje podobrasca za jednu, klikom na ikonicu "plus" u desnom delu ekrana dodajte formu za sledeću zagađujuću materiju. Klik na ikonicu "minus" će ukloniti odgovarajuću grupu podataka.

PREUZMI: Prilog 3 - Zagađujuće materije koje se ispuštaju u vazduh (pdf, 137KB)

 • id
 • parent_id
  • Ukupne praskaste materije
 • 1.6
 • Način određivanja
  Merenjem
 • 3.2
 • 5.8
 • 0.0
 • Način određivanja
  Merenjem

Napomene

 • Podaci su dati na osnovu „Izvestaja merenja emisija zaga?ujucih materija na energetskim i tehnoloskim emiterima” izvrsenim od strane „Instituta za kvalitet radne i zivotne sredine 1. Maj a.d.” (br. 51-655/4 od 13.07.2010 i br. 51-655/11 od 03.12.2010) na osnovu kojih je zakljuceno da emiteri svojim radom nisu dovodili do prekoracenja granicne vrednosti emisije za date parametre zagadjenja.