Obrazac 2 - Emisije u vazduh

NAPOMENA: Za svaki izvor emisija zagađujućih materija u vazduh popunjava se poseban obrazac 2.

Opšti podaci

 • id
 • date time
  2013-03-16 10:13:00
 • Korisnik ID
 • JUGO-IMPEX

Podaci o izvoru

 • 1
 • Indukciona pec za topljenje bakra
 • Vrsta izvora
  Industrijski
 • 43.00000
 • 21 52
 • 203
 • 30.00
 • 8.00
 • 0.00
 • 42.00
 • 10.50
 • 5308.00
 • Režim rada izvora
  Diskontinualan

Podaci o radu

 • 123
 • 16.0
 • 1968
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00

Podaci o korišćenom gorivu

samo za energetske izvore

Ukoliko ste koristili više goriva, nakon popunjavanje podobrasca za jednu grupu, klikom na ikonicu "plus" u desnom delu ekrana dodajte formu za sledeće gorivo. Klik na ikonicu "minus" će ukloniti odgovarajuću grupu.

 • id
 • parent_id
 • 0

Podaci o bilansu i načinu određivanja emisija zagađujućih materija

Godišnji bilans emisija zagađujućih materija
Ukoliko postoji emisija više različitih zagađujućih materija, nakon popunjavanje podobrasca za jednu, klikom na ikonicu "plus" u desnom delu ekrana dodajte formu za sledeću zagađujuću materiju. Klik na ikonicu "minus" će ukloniti odgovarajuću grupu podataka.

PREUZMI: Prilog 3 - Zagađujuće materije koje se ispuštaju u vazduh (pdf, 137KB)

 • id
 • parent_id
  • Bakar i jedinjenja bakra (kao Cu)
 • 0.185
 • Način određivanja
  Merenjem
 • 1.0
 • 1.9
 • 0.0
 • Način određivanja
 • id
 • parent_id
  • Ukupni organski ugljenik (TOC) (ukupni C ili COD/3)
 • 29.6
 • Način određivanja
  Merenjem
 • 157.1
 • 309.2
 • 0.0
 • Način određivanja

Napomene