Obrazac 2 - Emisije u vazduh

NAPOMENA: Za svaki izvor emisija zagađujućih materija u vazduh popunjava se poseban obrazac 2.

Opšti podaci

 • id
 • date time
  2013-03-16 09:49:00
 • Korisnik ID
 • JANIKOMERC D.O.O Niš

Podaci o izvoru

 • 1
 • Pogon za topljenje olova - Livnica na Mramorskom brdu
 • Vrsta izvora
  Industrijski
 • 43.00000
 • 22
 • 260
 • 50.00
 • 5.00
 • 0.12
 • 260.00
 • 0.50
 • 285.00
 • Režim rada izvora
  Diskontinualan

Podaci o radu

 • 120
 • 8.0
 • 960
 • 25.00
 • 25.00
 • 25.00
 • 25.00

Podaci o korišćenom gorivu

samo za energetske izvore

Ukoliko ste koristili više goriva, nakon popunjavanje podobrasca za jednu grupu, klikom na ikonicu "plus" u desnom delu ekrana dodajte formu za sledeće gorivo. Klik na ikonicu "minus" će ukloniti odgovarajuću grupu.

 • id
 • G.15
 • parent_id
 • 12

Podaci o bilansu i načinu određivanja emisija zagađujućih materija

Godišnji bilans emisija zagađujućih materija
Ukoliko postoji emisija više različitih zagađujućih materija, nakon popunjavanje podobrasca za jednu, klikom na ikonicu "plus" u desnom delu ekrana dodajte formu za sledeću zagađujuću materiju. Klik na ikonicu "minus" će ukloniti odgovarajuću grupu podataka.

PREUZMI: Prilog 3 - Zagađujuće materije koje se ispuštaju u vazduh (pdf, 137KB)

 • id
 • parent_id
  • Olovo i jedinjenja olova (kao Pb)
 • Način određivanja
 • 0.1
 • 0.1
 • 0.0
 • Način određivanja
  Merenjem

Napomene