Obrazac 2 - Emisije u vazduh

NAPOMENA: Za svaki izvor emisija zagađujućih materija u vazduh popunjava se poseban obrazac 2.

Opšti podaci

 • id
 • date time
  2013-03-12 12:19:00
 • Korisnik ID
 • COPEX

Podaci o izvoru

 • 1
 • Indukciona pec
 • Vrsta izvora
  Industrijski
 • 43.00000
 • 21,52
 • 207
 • 70.00
 • 12.00
 • 0.50
 • 5.30
 • 25.50
 • 17.52
 • Režim rada izvora
  Kontinualan

Podaci o radu

 • 259
 • 12.0
 • 3108
 • 15.00
 • 30.00
 • 35.00
 • 20.00

Podaci o korišćenom gorivu

samo za energetske izvore

Ukoliko ste koristili više goriva, nakon popunjavanje podobrasca za jednu grupu, klikom na ikonicu "plus" u desnom delu ekrana dodajte formu za sledeće gorivo. Klik na ikonicu "minus" će ukloniti odgovarajuću grupu.

 • id
 • parent_id
 • 0

Podaci o bilansu i načinu određivanja emisija zagađujućih materija

Godišnji bilans emisija zagađujućih materija
Ukoliko postoji emisija više različitih zagađujućih materija, nakon popunjavanje podobrasca za jednu, klikom na ikonicu "plus" u desnom delu ekrana dodajte formu za sledeću zagađujuću materiju. Klik na ikonicu "minus" će ukloniti odgovarajuću grupu podataka.

PREUZMI: Prilog 3 - Zagađujuće materije koje se ispuštaju u vazduh (pdf, 137KB)

 • id
 • parent_id
  • Ugljen monoksid (CO)
 • 1.66
 • Način određivanja
  Merenjem
 • 16.0
 • 90.0
 • 0.0
 • Način određivanja

Napomene