Obrazac 1.2 - Podaci o postrojenju

Opšti podaci

 • id
 • date time
  2013-03-13 08:45:00
 • Korisnik ID
 • EI Metal

Podaci o postrojenju koje je izvor zagađivanja

 • - - -
 • - - -

Rekapitulacija ispusta u vazduh, vode i tlo i proizvodnje otpada u postrojenju

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Podaci o režimu rada u postrojenju

 • Režim rada
  Semikontinualan
 • 5
 • 0
 • 0

Podaci o zaposlenima u postrojenju

 • 2
 • 5
 • 0
 • 0

Podaci o korišćenim gorivima u postrojenju

Ukoliko ste koristili više goriva, nakon popunjavanje podobrasca za jednu grupu, klikom na ikonicu "plus" u desnom delu ekrana dodajte formu za sledeće gorivo. Klik na ikonicu "minus" će ukloniti odgovarajuću grupu.

 • id
 • parent_id

Podaci o proizvodima iz postrojenja

Ukoliko imate više proizvoda, nakon popunjavanje podobrasca za jednu grupu, klikom na ikonicu "plus" u desnom delu ekrana dodajte formu za sledeći proizvod. Klik na ikonicu "minus" će ukloniti odgovarajuću grupu.

 • id
 • 870-6006-02B
 • parent_id
 • Metalni proizvodi za antene
 • Prema limu vlasništvo kupca
 • Tona
 • 20 tona godišnje
 • 500 tona godišnje
 • 4%
 • Gotovi proizvodi i tehnološki otpad se vraca kupcu
 • Jednodnevna proizvodnja
 • id
 • APT 2942 Profil vrata pecnice
 • parent_id
 • Delovi za elektricne štednjake
 • Prerada aluminijumskih profila
 • Tona
 • 2 tone godišnje
 • 100 tona godišnje
 • 2%
 • Gotovi proizvodi i tehnološki otpad se vraca kupcu
 • Jednodnevna proizvodnja
 • id
 • 7175
 • parent_id
 • Rucice
 • Galvanska zaštita, materijal vlasništvo kupca
 • Komad
 • 6000 komada / godišnje
 • 200000 komada / godišnje
 • 3%
 • Repromaterijal vlasništvo kupca, vraca se posle izrade
 • Jednodnevna proizvodnja
 • 26 komada / dnevno
 • id
 • 7176
 • parent_id
 • Metalna noga stolice
 • Galvanska zaštita,materijal vlasništvo kupca
 • Komada
 • 3000 komada / godišnje
 • 100000 komada / godišnje
 • 3%
 • Repromaterijal vlasništvo kupca, vraca se posle izrade
 • Jednodnevna proizvodnja
 • 13 komada / dnevno

Podaci o sirovinama u postrojenju

Ukoliko ste koristili više sirovina, nakon popunjavanje podobrasca za jednu grupu, klikom na ikonicu "plus" u desnom delu ekrana dodajte formu za sledeću sirovinu. Klik na ikonicu "minus" će ukloniti odgovarajuću grupu.

 • id
 • NaCn
 • parent_id
 • Natrijum cijanid tehnicki
 • cvrsto
 • Tona
 • 0.001
 • id
 • CuO3
 • parent_id
 • Hromna kiselina tehnicka
 • cvrsto
 • Tona
 • 0.001
 • id
 • NaOH
 • parent_id
 • Natrijum hidroksid tehnicki
 • cvrsto
 • Tona
 • 0.001
 • id
 • HCl
 • parent_id
 • Hlorovodonicna kiselina tehnicka
 • Tecno
 • Tona
 • 0.001
 • id
 • H2SO4
 • parent_id
 • Sumporna kiselina tehnicka
 • Tecno
 • Tona
 • 0.5
 • U odgovarajucoj ambalaži i ne koristi se
 • id
 • NiSO4
 • parent_id
 • Nikal sulfat tehnicki
 • cvrsto
 • Tona
 • 0.00005