Obrazac 1.2 - Podaci o postrojenju

Opšti podaci

 • id
 • date time
  2013-03-12 11:57:00
 • Korisnik ID
 • COPEX

Podaci o postrojenju koje je izvor zagađivanja

 • Indukciona peć
 • Niš (Crveni Krst)
 • 792039
 • 18000
 • Bulevar 12.februar 82
 • 018/580-744
 • Niš-Crveni Krst
 • 71315
 • 43.20
 • 21.52

Rekapitulacija ispusta u vazduh, vode i tlo i proizvodnje otpada u postrojenju

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Podaci o režimu rada u postrojenju

 • Režim rada
  Kontinualan
 • 6
 • 0
 • 0

Podaci o zaposlenima u postrojenju

 • 87
 • 22
 • 89
 • 20

Podaci o korišćenim gorivima u postrojenju

Ukoliko ste koristili više goriva, nakon popunjavanje podobrasca za jednu grupu, klikom na ikonicu "plus" u desnom delu ekrana dodajte formu za sledeće gorivo. Klik na ikonicu "minus" će ukloniti odgovarajuću grupu.

 • id
 • parent_id

Podaci o proizvodima iz postrojenja

Ukoliko imate više proizvoda, nakon popunjavanje podobrasca za jednu grupu, klikom na ikonicu "plus" u desnom delu ekrana dodajte formu za sledeći proizvod. Klik na ikonicu "minus" će ukloniti odgovarajuću grupu.

 • id
 • parent_id
 • Odlivci od sivog liva
 • t
 • 113.4
 • 500
 • 22.68%
 • otvoreno skladište
 • 600 t
 • 20 t
 • id
 • parent_id
 • Odlivci od celicnog liva
 • t
 • 892.5
 • 1200
 • 74%
 • Otvoreno skladište
 • 800 t
 • 40 t
 • id
 • parent_id
 • Odlivci od nodularnog liva
 • t
 • 31.3
 • 58
 • 54%
 • otvoreni plato
 • 200
 • 50

Podaci o sirovinama u postrojenju

Ukoliko ste koristili više sirovina, nakon popunjavanje podobrasca za jednu grupu, klikom na ikonicu "plus" u desnom delu ekrana dodajte formu za sledeću sirovinu. Klik na ikonicu "minus" će ukloniti odgovarajuću grupu.

 • id
 • parent_id
 • Otpadni gus
 • cvrsto
 • t
 • 0.5
 • skladište
 • 50
 • 10
 • id
 • parent_id
 • Otpadni celik
 • cvrsto
 • t
 • 4,0 t
 • Skladište
 • 40
 • 10
 • id
 • parent_id
 • Kvarcni pesak
 • cvrsto
 • t
 • 3
 • Silosi i bunker
 • 150
 • 2
 • id
 • parent_id
 • Bentonit
 • cvrsto
 • t
 • 0,2
 • magacin
 • 20
 • 5
 • id
 • SAS No (natrijum silikat 1344-09-8, 0boda 7732-18-15)
 • parent_id
 • ''SIGEL'' - tecno vodeno staklo
 • tecno
 • t
 • 0,3
 • cisterna, burad
 • 3
 • 2