Obrazac 1.2 - Podaci o postrojenju

Opšti podaci

 • id
 • date time
  2013-03-12 10:36:00
 • Korisnik ID
 • Blok Signal doo Niš

Podaci o postrojenju koje je izvor zagađivanja

 • Blok Signal doo Niš
 • Niš (Crveni Krst)
 • 792039
 • 18000
 • Sarajevska 2
 • 018 588 548
 • 018 588 775
 • Niš-Crveni Krst
 • 71315

Rekapitulacija ispusta u vazduh, vode i tlo i proizvodnje otpada u postrojenju

 • 0
 • 0
 • 0
 • 3

Podaci o režimu rada u postrojenju

 • Režim rada
  Kontinualan
 • 5
 • 0
 • 0

Podaci o zaposlenima u postrojenju

 • 83
 • 10
 • 93
 • 0

Podaci o korišćenim gorivima u postrojenju

Ukoliko ste koristili više goriva, nakon popunjavanje podobrasca za jednu grupu, klikom na ikonicu "plus" u desnom delu ekrana dodajte formu za sledeće gorivo. Klik na ikonicu "minus" će ukloniti odgovarajuću grupu.

 • id
 • parent_id
 • dizel gorivo
 • tecno
 • litar
 • 5 litara
 • bure sa tankvanom
 • 200 litara
 • 50 litara
 • id
 • parent_id
 • tecni naftni gas
 • gasovito
 • litar
 • 12 litara
 • boca
 • 200 litara
 • 100 litara

Podaci o proizvodima iz postrojenja

Ukoliko imate više proizvoda, nakon popunjavanje podobrasca za jednu grupu, klikom na ikonicu "plus" u desnom delu ekrana dodajte formu za sledeći proizvod. Klik na ikonicu "minus" će ukloniti odgovarajuću grupu.

 • id
 • 20.1
 • parent_id
 • Kontejner 1.1 m3, metalni
 • Kontejner za otpad , izradjen od metala , pocinkovan
 • komad
 • 5,000 komada
 • 6,000 komada
 • 75%
 • otvoreni/zatvoreni
 • 200 komada
 • 50 komada
 • id
 • 20.2
 • parent_id
 • Kontejner veliki, zapremine 5-30 m3
 • Veliki kontejner ofd metala, za razne vrste otpada
 • komad
 • 200 komada
 • 250 komada
 • 80%
 • otvoreno/zatvoreni
 • 50 komada
 • 12 komada

Podaci o sirovinama u postrojenju

Ukoliko ste koristili više sirovina, nakon popunjavanje podobrasca za jednu grupu, klikom na ikonicu "plus" u desnom delu ekrana dodajte formu za sledeću sirovinu. Klik na ikonicu "minus" će ukloniti odgovarajuću grupu.

 • id
 • parent_id
 • Metalni lim
 • cvrsto
 • kg
 • 2,000 kg
 • otvoreno / zatvoreni
 • 30,000 kg
 • 5,000 kg