Obrazac 1.2 - Podaci o postrojenju

Opšti podaci

 • id
 • date time
  2013-03-01 09:20:00
 • Korisnik ID
 • BENNI PLUS D.O.O.

Podaci o postrojenju koje je izvor zagađivanja

 • Preduzeće za proizvodnju osvežavajućih bezalkoholnih napitaka, voćnih
 • Nikola Tesla
 • 729353
 • 18110
 • Kragujevački oktobar 55
 • 018/542-433
 • 018/542-876
 • office@benni.co.rs
 • Niš-Niška Banja
 • 71285
 • 43 17
 • 21 59

Rekapitulacija ispusta u vazduh, vode i tlo i proizvodnje otpada u postrojenju

 • 0
 • 1
 • 0
 • 1

Podaci o režimu rada u postrojenju

 • Režim rada
  Kontinualan
 • 6
 • 305
 • 0

Podaci o zaposlenima u postrojenju

 • 42
 • 2
 • 21
 • 4

Podaci o korišćenim gorivima u postrojenju

Ukoliko ste koristili više goriva, nakon popunjavanje podobrasca za jednu grupu, klikom na ikonicu "plus" u desnom delu ekrana dodajte formu za sledeće gorivo. Klik na ikonicu "minus" će ukloniti odgovarajuću grupu.

 • id
 • parent_id
 • lož ulje
 • tecno gorivo
 • litar
 • 20 litara
 • kanistri, cisterna
 • 2 000 litara
 • 500 litara

Podaci o proizvodima iz postrojenja

Ukoliko imate više proizvoda, nakon popunjavanje podobrasca za jednu grupu, klikom na ikonicu "plus" u desnom delu ekrana dodajte formu za sledeći proizvod. Klik na ikonicu "minus" će ukloniti odgovarajuću grupu.

 • id
 • (353,449),(384,453),(358,469),(357,3664),(400,556),(375,454),462,430,410
 • parent_id
 • Gazirano osvežavajuce bezalkoholno pice
 • Gazirano osvežavajuce bezalkoholno pice sa šecerom i aromama u pet ambalaži od 2 litra i 0,5 litara
 • litar
 • 3 428 609 litara
 • 2 000 litara/cas
 • 1360 litara/cas
 • paletirano transportno pakovanje od 64 paketa (3 x 2 x 2 litra) i 114 paketa (4 x 3 x 0,5 litara)
 • 20 000 litara
 • 9 392 litara
 • id
 • (354,455),(366,463),(368,476),(369,477),355,364,361,412
 • parent_id
 • Negazirano osvežavajuce bezalkoholno pice
 • Negazirano osvežavajuce bezalkoholno pice sa šecerom i aromama u pet ambalaži od 2 litra i 0,5 litara
 • litar
 • 2 768 415 litara
 • 2 500 litara/cas
 • 1244 litara/cas
 • paletirano transportno pakovanje od 64 paketa (3 x 2 x 2 litra) i 114 paketa (4 x 3 x 0,5 litara)
 • 20 000 litara
 • 7 584 litara
 • id
 • (425,431,432,434)
 • parent_id
 • Sirupi za spravljanje osvežavajucih bezalkoholnih napitaka
 • Sirupi za spravljanje osvežavajucih bezalkoholnih napitaka u pet ambalaži od 1 litar
 • litar
 • 141 102 litara
 • 1000 litara/cas
 • 1000 litara/cas
 • paletirano transportno pakovanje od 100 paketa (3 x 2 x 1 litar)
 • 2 000 litara
 • 387 litara
 • id
 • (473,474,475,478,479,480,481)
 • parent_id
 • Negazirano osvežavajuce bezalkoholno pice
 • Negazirano osvežavajuce bezalkoholno pice u dojpak ambalaži od 0,2 litara
 • litar
 • 62 974 litara
 • 160 litara/cas
 • 145 litara/cas
 • paletirano transportno pakovanje od 52 paketa (3 x 10 x 0,2 litara)
 • 2 000 litara
 • 180 litara

Podaci o sirovinama u postrojenju

Ukoliko ste koristili više sirovina, nakon popunjavanje podobrasca za jednu grupu, klikom na ikonicu "plus" u desnom delu ekrana dodajte formu za sledeću sirovinu. Klik na ikonicu "minus" će ukloniti odgovarajuću grupu.

 • id
 • saharoza
 • parent_id
 • šecer
 • cvrsto
 • kilogram
 • 2 692 kilograma
 • transportna pakovanja od 50 kilograma
 • 25 000 kilograma
 • 7 268 kilograma
 • id
 • kalijumova so sorbinske kiseline
 • parent_id
 • kalijum sorbat
 • cvrsto
 • kilogram
 • 3,93 kilograma
 • transportna pakovanja od 25 kilograma
 • 300 kilograma
 • 92,3 kilograma
 • id
 • natrijumova so benzoenove kiseline
 • parent_id
 • natrijum benzoat
 • cvrsto
 • kilogram
 • 3,23 kilograma
 • transportna pakovanja od 25 kilograma
 • 200 kilograma
 • 75,76 kilograma
 • id
 • limunska kiselina
 • parent_id
 • limunska kiselina
 • cvrsto
 • kilogram
 • 58,93 kilograma
 • transportna pakovanja od 25 kilograma
 • 2 500 kilograma
 • 1 634 kilograma