Obrazac 1.2 - Podaci o postrojenju

Opšti podaci

 • id
 • date time
  2013-03-01 08:57:00
 • Korisnik ID
 • Balkomex Niš

Podaci o postrojenju koje je izvor zagađivanja

 • "BALKOMEX" D.O.O Niš
 • Niš (Crveni Krst)
 • 792039
 • 18000
 • Sarajevska bb
 • 018/588-368
 • 018/588-368
 • metalkom@open.telekom.rs
 • Niš-Crveni Krst
 • 71315
 • 43 19
 • 21 53

Rekapitulacija ispusta u vazduh, vode i tlo i proizvodnje otpada u postrojenju

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Podaci o režimu rada u postrojenju

 • Režim rada
 • 0
 • 0
 • 0

Podaci o zaposlenima u postrojenju

 • 0
 • 0
 • 0

Podaci o korišćenim gorivima u postrojenju

Ukoliko ste koristili više goriva, nakon popunjavanje podobrasca za jednu grupu, klikom na ikonicu "plus" u desnom delu ekrana dodajte formu za sledeće gorivo. Klik na ikonicu "minus" će ukloniti odgovarajuću grupu.

 • id
 • parent_id

Podaci o proizvodima iz postrojenja

Ukoliko imate više proizvoda, nakon popunjavanje podobrasca za jednu grupu, klikom na ikonicu "plus" u desnom delu ekrana dodajte formu za sledeći proizvod. Klik na ikonicu "minus" će ukloniti odgovarajuću grupu.

 • id
 • parent_id

Podaci o sirovinama u postrojenju

Ukoliko ste koristili više sirovina, nakon popunjavanje podobrasca za jednu grupu, klikom na ikonicu "plus" u desnom delu ekrana dodajte formu za sledeću sirovinu. Klik na ikonicu "minus" će ukloniti odgovarajuću grupu.

 • id
 • parent_id