Obrazac 1.1 - Opšti podaci o izvoru zagađivanja

 • id
 • date time
  2013-03-13 09:12:00
 • Korisnik ID

Podaci o preduzeću

 • 100334841
 • 07999461
 • "MIV" D.O.O Nis
 • Niš (Palilula)
 • 792055
 • 18000
 • Ivana Milutinovica bb
 • 018/4522-759
 • 018/4258-456
 • doo.miv@open.telekom.rs
 • Niš-Palilula
 • 71323
 • - - -

Podaci o odgovornom licu

 • Miroljub Jovanović
 • direktor
 • 018/4522-759

Podaci o licu odgovornom za saradnju sa administratorom

 • Vojimir Dubljević
 • kontrolor tretmana otpada
 • 018/4522-759