Obrazac 1.1 - Opšti podaci o izvoru zagađivanja

 • id
 • date time
  2013-03-13 09:06:00
 • Korisnik ID

Podaci o preduzeću

 • 103920837
 • 20049197
 • "METALOSIROVINA" D.O.O
 • Niš (Crveni Krst)
 • 792039
 • 18000
 • Beogradska 10
 • 018/514-704
 • 018/514-705
 • metalo@beotel.net
 • Niš-Crveni Krst
 • 71315
 • - - -

Podaci o odgovornom licu

 • Dejan Milenkovic
 • direktor
 • 018/514-704

Podaci o licu odgovornom za saradnju sa administratorom

 • Vojimir Dubljevic
 • kontrolor tretmana otpada
 • 018/514-704