Obrazac 1.1 - Opšti podaci o izvoru zagađivanja

 • id
 • date time
  2013-03-13 08:56:00
 • Korisnik ID

Podaci o preduzeću

 • 100615715
 • 17224573
 • "FERO-METAL" D.O.O Gabrovac
 • Niš (Palilula)
 • 792055
 • 18106
 • Triglavska 5
 • 018/220-834
 • Niš-Palilula
 • 71323
 • - - -

Podaci o odgovornom licu

 • Dragan Antić
 • direktor
 • 018/220-834

Podaci o licu odgovornom za saradnju sa administratorom

 • Vojimir Dubljević
 • kontrolor tretmana otpada
 • 018/220-834