Obrazac 1.1 - Opšti podaci o izvoru zagađivanja

 • id
 • date time
  2013-03-13 08:42:00
 • Korisnik ID

Podaci o preduzeću

 • 101858995
 • 7211031
 • EI Holding d.o.o. za proizvodnju metalnih proizvoda i galvaizaciju '' METAL'' u restrukturiranju
 • Niš (Mediana)
 • 792047
 • 18000
 • Bulevar Svetog cara Konstantina 80-86
 • 018/550-812
 • 018/550-707
 • Niš-Mediana
 • 71331
 • Obrada i prevlačenje metala
 • 2851

Podaci o odgovornom licu

 • Najdanov Arsen
 • direktor
 • 018/571-952

Podaci o licu odgovornom za saradnju sa administratorom

 • Kocić Dragan
 • referent zaštite na radu
 • 018/533-730