Obrazac 1.1 - Opšti podaci o izvoru zagađivanja

 • id
 • date time
  2013-03-13 08:25:00
 • Korisnik ID

Podaci o preduzeću

 • 100336023
 • 07210922
 • EI Holding Korporacija Niš d.o.o. za izradu mehanike EI "Čegar" u restruktuiranju
 • Niš (Mediana)
 • 792047
 • 18000
 • Bulevar Svetog cara Konstantina 80-86
 • 018/550-931
 • 018/550-848
 • eicegar@open.telekom.rs
 • Niš-Mediana
 • 71331
 • - - -

Podaci o odgovornom licu

 • Dragan Atanasov
 • direktor
 • 018/550-931

Podaci o licu odgovornom za saradnju sa administratorom

 • Marjan Dragojević
 • Rukovodilac pravne službe - dipl. pravnik
 • 018/550-610
 • eicegar@open.telekom.rs