Obrazac 1.1 - Opšti podaci o izvoru zagađivanja

 • id
 • date time
  2013-03-12 12:34:00
 • Korisnik ID

Podaci o preduzeću

 • 100615967
 • 6865798
 • EI AUTOSERVIS a.d
 • Niš (Mediana)
 • 792047
 • 18000
 • Bulevar Svetog cara Konstantina 80-82
 • 018-550-854
 • 018-550-720
 • eiautoservis@sezampro.rs
 • Niš-Mediana
 • 71331
 • - - -

Podaci o odgovornom licu

 • Zoran Đorđević
 • direktor
 • 018-550-854

Podaci o licu odgovornom za saradnju sa administratorom

 • Branislav Mitić
 • obračunski radnik
 • 018-550-854
 • eiautoservis@sezampro.rs