Obrazac 1.1 - Opšti podaci o izvoru zagađivanja

 • id
 • date time
  2013-03-12 11:53:00
 • Korisnik ID

Podaci o preduzeću

 • 101532125
 • 07678762
 • AKCIONARSKO DRUŠTVO KOPEX MIN-LIV
 • Niš (Crveni Krst)
 • 792039
 • 18000
 • Bulevar 12. februar 82
 • 018/580-744
 • Niš-Crveni Krst
 • 71315
 • - - -

Podaci o odgovornom licu

 • Dragoljub Maksimović
 • Generalni direktor
 • 018/580-744

Podaci o licu odgovornom za saradnju sa administratorom

 • Josifović Bogoljub
 • Lice za bezbednost, zdravlje na radu i PPZ
 • 018/580-744