Obrazac 1.1 - Opšti podaci o izvoru zagađivanja

 • id
 • date time
  2013-03-12 10:20:00
 • Korisnik ID

Podaci o preduzeću

 • 103862202
 • 20037946
 • Blok Signal doo Niš, Društvo za proizvodnju komunalne i železničke opreme i konsalting
 • Niš (Crveni Krst)
 • 792039
 • 18000
 • Sarajevska 2
 • 018 588 548
 • 018 588 775
 • Niš-Crveni Krst
 • 71315
 • - - -

Podaci o odgovornom licu

 • Ljubivoje Slavković
 • direktor
 • 018 588 548

Podaci o licu odgovornom za saradnju sa administratorom

 • Saša Stanković
 • Direktor Finansija i opštih poslova
 • 018 588 548