Obrazac 1.1 - Opšti podaci o izvoru zagađivanja

 • id
 • date time
  2013-03-01 09:17:00
 • Korisnik ID

Podaci o preduzeću

 • 10337140
 • 17552627
 • Preduzeće za proizvodnju osvežavajućih bezalkoholnih napitaka, voćnih nektara i sirupa za spravljanje osvežavajućih bezalkoholnih napitaka "BENNI PLUS" D.O.O.
 • Nikola Tesla
 • 729353
 • 18110
 • Kragujevački oktobar 55
 • 018/542-433
 • 018/542-876
 • office@benni.co.rs
 • Niš-Niška Banja
 • 71285
 • Proizv. sokova od voća i povrća
 • 1532

Podaci o odgovornom licu

 • Slavko Ilić
 • direktor
 • 064/899-2000

Podaci o licu odgovornom za saradnju sa administratorom

 • Manić Miroslav
 • rukovodilac proizvodnje
 • 064/899-2008
 • office@benni.co.rs