Obrazac 1.1 - Opšti podaci o izvoru zagađivanja

 • id
 • date time
  2013-03-01 08:54:00
 • Korisnik ID

Podaci o preduzeću

 • 104355204
 • 20134399
 • "BALKOMEX" D.O.O NIŠ
 • Niš (Crveni Krst)
 • 792039
 • 18000
 • Sarajevska bb
 • 018/588-368
 • 018/588-368
 • metalkom@open.telekom.rs
 • Niš-Crveni Krst
 • 71315
 • Trg. na veliko otpacima i ostacima
 • 5157

Podaci o odgovornom licu

 • Duško Đorić
 • direktor
 • 018/588-368

Podaci o licu odgovornom za saradnju sa administratorom

 • Vojimir Dubljević
 • Kontrolor tretmana otpada
 • 018/588-368
 • metalkom@open.telekom.rs