Obrazac 5 - Upravljanje otpadom

NAPOMENA: Za svaku vrstu otpada popunjava se poseban obrazac 5.

Opšti podaci

 • id
 • date time
  2013-03-12 12:27:00
 • Korisnik ID
 • COPEX

Vrste i klasifikacija navedenog otpada

PREUZMI: Indeksni broj otpada koji se odlaže (pdf, 248KB)

 

PREUZMI: Q lista (pdf, 44KB)

 

PREUZMI: H lista (pdf, 72KB)

 

PREUZMI: Y lista (pdf, 50KB)

 • Copex MIN Liv
 • 43.200
 • 21.5200
 • AB 070 PESKOVI UPOTREBLjENI U LIVARSTVU
 • AB OTPADNI KOJI PRETEŽNO SADRŽE NEORGANESKE SASTOJE, A MOGU SADRŽATI METALNE I ORGANSKE MATERIJE, SA OKER LISTE OTPADA
 • OTPAD OD LIVENjA GVOZDENIH ODLIVAKA
 • 100911
 • Karakter otpada
  Opasan
 • II-8 751/1
 • 09.02.2007
 • 11
 • 11
 • 11
 • 18
 • 18
 • 18
 • Fizičko stanje otpada
  ?vrsta materija – prah

Komponente koje otpad čine opasnim

Ukoliko postoji više različitih komponenti koje otpad čine opasnim, nakon popunjavanje podobrasca za jednu, klikom na ikonicu "plus" u desnom delu ekrana dodajte formu za sledeću komponentu. Klik na ikonicu "minus" će ukloniti odgovarajuću grupu podataka.

id parent_id
 • - - -

Količine otpada

 • 140.0
 • 8.0
 • 5.0
 • Način određivanja količina otpada
  3

Način upravljanja otpadom

Ukoliko postoji više različitih dokumenata o  kretanju otpada, nakon popunjavanje podobrasca za jedan, klikom na ikonicu "plus" u desnom delu ekrana dodajte formu za sledeći dokument. Klik na ikonicu "minus" će ukloniti odgovarajuću grupu podataka.


PREUZMI: D lista (pdf, 50KB)

PREUZMI: R lista (pdf, 71KB)

 • id
 • parent_id
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0