Obrazac 5 - Upravljanje otpadom

NAPOMENA: Za svaku vrstu otpada popunjava se poseban obrazac 5.

Opšti podaci

 • id
 • date time
  2013-03-12 11:42:00
 • Korisnik ID
 • Blok Signal doo Niš

Vrste i klasifikacija navedenog otpada

PREUZMI: Indeksni broj otpada koji se odlaže (pdf, 248KB)

 

PREUZMI: Q lista (pdf, 44KB)

 

PREUZMI: H lista (pdf, 72KB)

 

PREUZMI: Y lista (pdf, 50KB)

 • Krug Fabrike Blok Signal doo Niš
 • 43.330
 • 21.8800
 • Otpadna emulzija iz procesa galvanizacije
 • Otpadna emulzija elektrolita iz procesa galvanizacije, nastala prilikom nikovanja i cinkovanja metalnih delova manjih gabarita
 • Otpadna emulzija iz procesa galvanizacije
 • 08
 • 110198
 • Karakter otpada
  Opasan
 • I O -014/11
 • 07.02.2011
 • 8
 • 9
 • Fizičko stanje otpada
  Te?na materija

Komponente koje otpad čine opasnim

Ukoliko postoji više različitih komponenti koje otpad čine opasnim, nakon popunjavanje podobrasca za jednu, klikom na ikonicu "plus" u desnom delu ekrana dodajte formu za sledeću komponentu. Klik na ikonicu "minus" će ukloniti odgovarajuću grupu podataka.

id parent_id
 • Olovo i jedinjenja olova (kao Pb)
 
7,19
 • Kadmijum i jedinjenja kadmijuma (kao Cd)
 
0.40
 • Cink i jedinjenja cinka (kao Zn)
 
1020,00
 • Bakar i jedinjenja bakra (kao Cu)
 
4,48
 • Hrom i jedinjenja hroma (kao Cr)
 
15,18
 • Nikl i jedinjenja nikla (kao Ni)
 
15,46
 • Živa i jedinjenja žive (kao Hg)
 
0,25
 • Arsen i jedinjenja arsena (kao As)
 
0,55

Količine otpada

 • 0.0
 • 0.4
 • 0.4
 • Način određivanja količina otpada
  1

Način upravljanja otpadom

Ukoliko postoji više različitih dokumenata o  kretanju otpada, nakon popunjavanje podobrasca za jedan, klikom na ikonicu "plus" u desnom delu ekrana dodajte formu za sledeći dokument. Klik na ikonicu "minus" će ukloniti odgovarajuću grupu podataka.


PREUZMI: D lista (pdf, 50KB)

PREUZMI: R lista (pdf, 71KB)

 • id
 • parent_id
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0