Obrazac 5 - Upravljanje otpadom

NAPOMENA: Za svaku vrstu otpada popunjava se poseban obrazac 5.

Opšti podaci

 • id
 • date time
  2013-03-01 10:44:00
 • Korisnik ID
 • BENNI PLUS D.O.O.

Vrste i klasifikacija navedenog otpada

PREUZMI: Indeksni broj otpada koji se odlaže (pdf, 248KB)

 

PREUZMI: Q lista (pdf, 44KB)

 

PREUZMI: H lista (pdf, 72KB)

 

PREUZMI: Y lista (pdf, 50KB)

 • Kragujevacki oktobar 55, Naselje Nikola Tesla, Niška Banja
 • 43.000
 • 21.0000
 • Ambalažni otpad
 • Plasticna ambalaža upotrebljena za pakovanje sirovina koje se koriste u proizvodnji osvežavajucih gaziranih i negaziranih pica.
 • Plasticna ambalaža
 • 14
 • 150102
 • Karakter otpada
  Neopasan
 • Fizičko stanje otpada
  ?vrsta materija- komadi

Komponente koje otpad čine opasnim

Ukoliko postoji više različitih komponenti koje otpad čine opasnim, nakon popunjavanje podobrasca za jednu, klikom na ikonicu "plus" u desnom delu ekrana dodajte formu za sledeću komponentu. Klik na ikonicu "minus" će ukloniti odgovarajuću grupu podataka.

id parent_id
 • - - -

Količine otpada

 • 1.0
 • 0.0
 • 0.0
 • Način određivanja količina otpada
  3

Način upravljanja otpadom

Ukoliko postoji više različitih dokumenata o  kretanju otpada, nakon popunjavanje podobrasca za jedan, klikom na ikonicu "plus" u desnom delu ekrana dodajte formu za sledeći dokument. Klik na ikonicu "minus" će ukloniti odgovarajuću grupu podataka.


PREUZMI: D lista (pdf, 50KB)

PREUZMI: R lista (pdf, 71KB)

 • id
 • parent_id
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0