Obrazac 5 - Upravljanje otpadom

NAPOMENA: Za svaku vrstu otpada popunjava se poseban obrazac 5.

Opšti podaci

 • id
 • date time
  2013-03-13 09:01:00
 • Korisnik ID
 • FERO-METAL

Vrste i klasifikacija navedenog otpada

PREUZMI: Indeksni broj otpada koji se odlaže (pdf, 248KB)

 

PREUZMI: Q lista (pdf, 44KB)

 

PREUZMI: H lista (pdf, 72KB)

 

PREUZMI: Y lista (pdf, 50KB)

 • Nis, Opstina PALILULA, Triglavska 5
 • 0.000
 • 0.0000
 • Industrijski,komercijalni
 • Ferozni metali- Metalni neopasan otpad
 • Metali koji sadrze gvozdje
 • 16
 • 191202
 • Karakter otpada
  Neopasan
 • Fizičko stanje otpada
  ?vrsta materija- komadi

Komponente koje otpad čine opasnim

Ukoliko postoji više različitih komponenti koje otpad čine opasnim, nakon popunjavanje podobrasca za jednu, klikom na ikonicu "plus" u desnom delu ekrana dodajte formu za sledeću komponentu. Klik na ikonicu "minus" će ukloniti odgovarajuću grupu podataka.

id parent_id
 • - - -

Količine otpada

 • 198.0
 • 55.0
 • 46.0
 • Način određivanja količina otpada
  1

Način upravljanja otpadom

Ukoliko postoji više različitih dokumenata o  kretanju otpada, nakon popunjavanje podobrasca za jedan, klikom na ikonicu "plus" u desnom delu ekrana dodajte formu za sledeći dokument. Klik na ikonicu "minus" će ukloniti odgovarajuću grupu podataka.


PREUZMI: D lista (pdf, 50KB)

PREUZMI: R lista (pdf, 71KB)

 • id
 • parent_id
 • 01.01-1.12 2010
 • "Fero-metal" D.O.O Gabrovac
 • 313-252/2009-09
 • 198.0
 • "Fero-metal" D.O.O Gabrovac
 • 313-252/2009-09
 • 0.0
 • 198.0
 • 13
 • 0.0