Obrazac 5 - Upravljanje otpadom

NAPOMENA: Za svaku vrstu otpada popunjava se poseban obrazac 5.

Opšti podaci

 • id
 • date time
  2013-03-01 09:02:00
 • Korisnik ID
 • Balkomex Niš

Vrste i klasifikacija navedenog otpada

PREUZMI: Indeksni broj otpada koji se odlaže (pdf, 248KB)

 

PREUZMI: Q lista (pdf, 44KB)

 

PREUZMI: H lista (pdf, 72KB)

 

PREUZMI: Y lista (pdf, 50KB)

 • Niš, Opština Crveni Krst
 • 43.000
 • 21.0000
 • Industrijski, komercijalni
 • Ferozni metal-komad
 • Metali koji sadrže gvoždje
 • 16
 • 191202
 • Karakter otpada
  Neopasan
 • E0292110
 • 21.06.2010
 • Fizičko stanje otpada
  ?vrsta materija- komadi

Komponente koje otpad čine opasnim

Ukoliko postoji više različitih komponenti koje otpad čine opasnim, nakon popunjavanje podobrasca za jednu, klikom na ikonicu "plus" u desnom delu ekrana dodajte formu za sledeću komponentu. Klik na ikonicu "minus" će ukloniti odgovarajuću grupu podataka.

id parent_id
 • - - -

Količine otpada

 • 3.0
 • 18.0
 • 18.0
 • Način određivanja količina otpada
  1

Način upravljanja otpadom

Ukoliko postoji više različitih dokumenata o  kretanju otpada, nakon popunjavanje podobrasca za jedan, klikom na ikonicu "plus" u desnom delu ekrana dodajte formu za sledeći dokument. Klik na ikonicu "minus" će ukloniti odgovarajuću grupu podataka.


PREUZMI: D lista (pdf, 50KB)

PREUZMI: R lista (pdf, 71KB)

 • id
 • parent_id
 • 01.01.-31.12.2010
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • Bugarska
 • 3118.0
 • R13
 • "Zitikom" Eood, Sofija, Bugarska