Obrazac 4 - Emisije u tlo

NAPOMENA: Za svaki izvor emisija zagađujućih materija na / u tlo popunjava se poseban obrazac 4.

Opšti podaci

 • id
 • date time
  2022-03-30 12:07:00
 • Korisnik ID
 • JANIKOMERC D.O.O Niš

Podaci o lokaciji odlaganja

 • 0.0000
 • 0
 • 0
 • Operacija odlaganja

Podaci o bilansu zagađujućih materija

Ukoliko postoji više različitih zagađujućih materija prisutnih u datoj vrsti otpada, nakon popunjavanje podobrasca za jednu, klikom na ikonicu "plus" u desnom delu ekrana dodajte formu za sledeću zagađujuću materiju. Klik na ikonicu "minus" će ukloniti odgovarajuću grupu podataka.

 • id
 • parent_id
  • - - -
 • 0.0
 • Način određivanja

Napomene

 • Svi materijali, po?ev od goriva, sirovina, otpadaka iz proizvodnje, sme?a i gotovih proizvoda, skladište se na na?in propisan zakonom.

  Otpadni ostatak od livenja, skladišti se u metalnim kontejnerima i izbacuje na deponiju jednom nedeljno.
  Sprovode?i propisane aktivnosti u pogonu u cilju zaštite životne sredine, ne emitujemo nikakav otpad u tlo.
  PUT JANIKOMERC DOO NIŠ-livnica na mramorskom brdu, pridržava se mera o zaštiti sredine propisanih zakonom.
  PUT JANIKOMERC DOO NIŠ-ima uveden ISO 9001:2015, ISO 14000:2015 i ISO 45000:2018