Obrazac 4 - Emisije u tlo

NAPOMENA: Za svaki izvor emisija zagađujućih materija na / u tlo popunjava se poseban obrazac 4.

Opšti podaci

 • id
 • date time
  2021-03-29 21:04:00
 • Korisnik ID
 • JANIKOMERC D.O.O Niš

Podaci o lokaciji odlaganja

 • /
 • /
 • 0.0000
 • /
 • /
 • /
 • 0
 • 0
 • Operacija odlaganja

Podaci o bilansu zagađujućih materija

Ukoliko postoji više različitih zagađujućih materija prisutnih u datoj vrsti otpada, nakon popunjavanje podobrasca za jednu, klikom na ikonicu "plus" u desnom delu ekrana dodajte formu za sledeću zagađujuću materiju. Klik na ikonicu "minus" će ukloniti odgovarajuću grupu podataka.

 • id
 • parent_id
  • - - -
 • /
 • 0.0
 • Način određivanja

Napomene

 • Svi materijali pocev od goriva, sirovina, otpadaka iz proizvodnje, smeca i gotovih proizvoda, skladiste se na nacin propisan zakonom.
  Otpadni ostatak od livenja, skladisti se u metalnim kontejnerima i izbacuje na deponiju jednom nedeljno.
  Sprovodeci propisane aktivnosti u pogonu u cilju zastite zivotne sredine, ne emitujemo nikakav otpad u tlo.
  PUT "JANIKOMERC" DOO NIS - livnica na Mramorskom brdu, pridrzava se mera o zastiti zivotne sredine propisanih zakonom.
  PUT "JANIKOMERC" DOO NIS - ima uveden SRPS ISO 9001:2015, SRPS ISO 14001:2015, SRPS ISO 45001:2018.