Obrazac 1.2 - Podaci o postrojenju

Opšti podaci

 • id
 • date time
  2023-10-02 00:57:26
 • Korisnik ID

Podaci o postrojenju koje je izvor zagađivanja

Rekapitulacija ispusta u vazduh, vode i tlo i proizvodnje otpada u postrojenju

Podaci o režimu rada u postrojenju

 • Režim rada

Podaci o zaposlenima u postrojenju

Podaci o korišćenim gorivima u postrojenju

Ukoliko ste koristili više goriva, nakon popunjavanje podobrasca za jednu grupu, klikom na ikonicu "plus" u desnom delu ekrana dodajte formu za sledeće gorivo. Klik na ikonicu "minus" će ukloniti odgovarajuću grupu.

 • id
 • parent_id

Podaci o proizvodima iz postrojenja

Ukoliko imate više proizvoda, nakon popunjavanje podobrasca za jednu grupu, klikom na ikonicu "plus" u desnom delu ekrana dodajte formu za sledeći proizvod. Klik na ikonicu "minus" će ukloniti odgovarajuću grupu.

 • id
 • parent_id

Podaci o sirovinama u postrojenju

Ukoliko ste koristili više sirovina, nakon popunjavanje podobrasca za jednu grupu, klikom na ikonicu "plus" u desnom delu ekrana dodajte formu za sledeću sirovinu. Klik na ikonicu "minus" će ukloniti odgovarajuću grupu.

 • id
 • parent_id